Kotimaiset yhteistyökumppanit

 

Jäsenemme kirjoittavat useille eri medioille. Alati muuttavassa maailmassa huolehdimme, että kirjailija saa oikeudenmukaisen korvauksen työstään ja säilyttää moraaliset oikeudet teokseensa. Näin siitä riippumatta, onko kirjailijan väline näytelmä, elokuvakäsikirjoitus tai muu multimediateos.

 

ELOKUVA, TV, RADIO

APFI ry

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajien yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja valvoa tuottajien yleisiä ja yhteisiä etuja. www.apfi.fi

 

Avate ry

Audiovisuaalisen alan tekijät eli Avate ry on Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n, Suomen Näyttelijäliitto ry:n ja Suomen elokuvaohjaajaliitto ry:n perustama kattojärjestö, jonka tavoitteena on parantaa käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden tekijänoikeudellisia ehtoja av-alan tuotannoissa sekä yleisesti edistää kyseisten tekijöiden asemaa sopimusneuvotteluissa. www.avate.fi

 

Suomen Elokuvasäätiö

Suomen elokuvasäätiön tehtävänä on tukea ja kehittää kotimaista elokuvatuotantoa ja elokuvien levittämistä ja esittämistä. Suomen elokuvasäätiö on itsenäinen säätiö, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan toimialan ohjaukseen. www.ses.fi

 

Suomen Filmikamari ry

Suomen Filmikamari ry on vuonna 1923 perustettu elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö. www.filmikamari.fi

 

Yleisradio Oy

Näytelmäkirjailijaliiton ja Yleisradion välinen sopimus koskee televisiossa tai radiossa esitettäviä käsikirjoituksia, näytelmiä ja sketsejä. www.yle.fi

 

KIRJALLISUUS

FILI

FILI on vuonna 1977 perustettu suomalaisen kirjallisuuden vientiorganisaatio, joka edistää kotimaisen kirjallisuuden tuntemusta maailmalla tukemalla sen kääntämistä ja julkaisemista. www.fili.fi

 

Lukukeskus

Lukukeskus edistää lukemista ja kirjallisuuden harrastamista. Se järjestää kirjailijoiden vierailuja ja lukukampanjoita sekä julkaisee kolmea kirjallisuuslehteä. www.lukukeskus.fi

 

Suomen Kirjailijaliitto

Suomen Kirjailijaliitto vahvistaa kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistää suomalaista kirjallisuutta. www.kirjailijaliitto.fi

 

Villa Kivi -säätiö

Villa Kivi -säätiön tarkoituksena on parantaa kirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia ja helpottaa kirjailijoiden keskinäistä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa lukijoihin. www.villakivi.com

 

KOULUT JA OPPILAITOKSET

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on Helsingissä sijaitseva Pohjoismaiden suurin muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän, taidekasvatuksen ja taiteen yliopisto. www.aalto.fi

 

Metropolia

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa myös kulttuurin ja luovan alan koulutusohjelmia. www.metropolia.fi

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa kulttuurialan koulutusohjelmia. www.tamk.fi

 

Tampereen yliopisto: Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Tiedotusopin, teatterityön, puheviestinnän sekä teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineet. 

Tampereen yliopisto: Tutkivan teatterityön keskus

Tutkivan teatterityön keskus on Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön tutkimus- ja asiantuntijayksikkö. www.tuni.fi

 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) on Helsingissä toimiva esittävien taiteiden yliopisto, joka antaa ylintä tanssi- ja teatterialan opetusta. www.uniarts.fi

 

Turun taideakatemia

Turun taideakatemia on Turun ammattikorkeakouluun kuuluva taideoppilaitos. www.turkuamk.fi

 

PELIT

Neogames

Neogames on pelialan järjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki pelitoimialalla toimivat yritykset, koulutuslaitokset ja yhteisöt. www.neogames.fi

 

TEATTERI

Cefisto

Cefisto on vuonna 1948 perustettu suomenruotsalaisten teatterijärjestöjen keskusjärjestö, joka ajaa ruotsinkielisen teatterin asemaa Suomessa. www.cefisto.fi

 

Labbet

Labbet on ruotsinkielisen näytelmäkirjallisuuden puolesta Suomessa toimiva yhdistys. www.labbet.fi

 

Suomen Harrastajateatteriliitto

Suomen Harrastajateatteriliitto on valtakunnallinen kulttuurijärjestö, johon kuuluu yli 550 teatteria. www.shtl.fi

 

Suomen Näyttelijäliitto

Suomen Näyttelijäliitto on vuonna 1913 perustettu näyttelijöiden ammatti- ja taiteilijajärjestö. www.nayttelijaliitto.fi

 

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto on vuonna 1942 perustettu liitto, joka edistää teatterin asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimii yhteistyöelimenä eri teatterialan järjestöjen välillä. www.suomenteatterijarjestojenkeskusliitto.fi

 

Suomen Teatterit ry

Suomen Teatterit ry on vuonna 1922 perustettu suomalaisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö. Suomen Teatterit ry työskentelee jäsenteattereidensa toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi Suomessa. www.suomenteatterit.fi

 

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (TeMe)

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry on järjestö, johon kuuluu useita teatterin, tanssin, elokuvan ja av-alan ammattiliittoja. www.teme.fi

 

Teatterikeskus

Teatterikeskus edistää ammattiryhmien toimintaa ja vahvistaa niiden asemaa Suomessa. www.teatterikeskus.fi

 

Teatterin Tiedotuskeskus

Teatterin tiedotuskeskus TINFO harjoittaa Suomen teatteria koskevaa tiedotustoimintaa ja edistää alan kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. www.tinfo.fi

 

Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.

TNL on vuodesta 1920 toiminut ammatti- ja harrastajateattereiden yhteinen järjestö. www.tnl.fi

 

TEKIJÄNOIKEUSJÄRJESTÖT

Gramex ry

Gramex on vuonna 1967 perustettu muusikoiden ja äänitteiden tuottajien oikeuksia valvova tekijänoikeusjärjestö. Yhdistys kerää musiikin esittämisestä ja kopioinnista korvauksia ja tilittää nämä taiteilijoille ja tuottajille. www.gramex.fi

 

Kopiosto ry

Kopiosto on vuonna 1978 perustettu tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka edistää luovaa työtä. Kopiosto jakaa kerätyt tekijänoikeuskorvaukset teosten tekijöille, esittäjille ja kustantajille. www.kopiosto.fi

 

Kuvasto ry

Kuvasto on vuonna 1987 perustettu kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö. Kuvasto valvoo ja edistää tekijänoikeuslainsäädännössä säädettyjä visuaalisen alan taiteilijoiden oikeuksia. www.kuvasto.fi

 

Sanasto ry

Sanasto on vuonna 2005 perustettu kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö. Yhdistys edistää, valvoo ja hallinnoi kirjallisuuden alan tekijöiden tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia Suomessa ja ulkomailla. www.sanasto.fi

 

Teosto ry

Teosto on vuonna 1928 perustettu säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö. Teosto kerää korvauksia musiikin käytössä Suomessa ja tilittää tekijänoikeuskorvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikin kustantajille. www.teosto.fi

 

MUUT YHTEISTYÖKUMPPANIT

Forum Artis ry

Forum Artis on on valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö, joka edistää, vaalii ja tukee jäsenjärjestöjensä edustamia taiteenaloja ja eri taiteenalojen kanssakäymistä keskenään. www.forumartis.fi

 
Ulkomaiset yhteistyökumppanit

Toimimme näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien hyväksi Pohjoismaissa ja Euroopassa sekä muualla maailmassa yhteistyössä muiden kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

 

Australian Writers Guild

Australialainen draamamuotoisen kirjallisuuden ammattilaisten järjestö www.awg.com.au

 

Danske Dramatikeres Forbund

Tanskan näytelmäkirjailijaliitto on näytelmäkirjailijoiden ammatillinen etujärjestö, johon kuuluu teatterille, oopperalle, radiolle ja tv:lle kirjoittavia dramaatikkoja, elokuvakäsikirjoittajia sekä näytelmäkirjallisuuden kääntäjiä ja sovittajia. www.dramatiker.dk

 

European Network of Information Centres for Performing Arts ENICPA

ENICPA on eurooppalaisten teatteri- ja tanssialan tiedotuskeskusten verkosto. Sen jäsenyhteisöt pyrkivät sujuvaan tiedonvaihtoon, joka osaltaan auttaa kutakin keskusta omassa kehittämistyössään. www.encipa.info

 

FSE – Federation of Screenwriters in Europe

FSE on vuonna 2001 perustettu järjestö, joka edustaa elokuva- ja televisiokäsikirjoittajia Euroopassa. Siihen kuuluu käsikirjoittajajärjestöjä yli kahdestakymmenestä Euroopan maasta. Sunklo edustaa järjestössä suomalaisia käsikirjoittajia. www.federationscreenwriters.eu

 

Informal European Theatre Meeting (IETM)

Informal European Theatre Meeting on eurooppalaisten festivaalien, vierailuteattereiden, teatteri- ja tanssialan kansainvälistä vaihtoa edistävien organisaatioiden sekä kiertävien ryhmien järjestö. www.ietm.org

 

International theatre institute (ITI) / Kansainvälinen teatteri-instituutti

ITI on UNESCOn A-kategoriaan kuuluva hallituksista riippumaton kulttuurijärjestö, jolla tällä hetkellä on lähes 100 jäsenmaata kaikista maanosista. ITI:n tarkoituksena on edistää teatteritaiteeseen liittyvän tiedon ja toiminnan vaihtoa sekä edistää teatteritaiteen vapaata kehittymistä ja julkaisutoiminnan tukemista. www.iti-worldwide.org

 

Leikskáldafélag Islands

Islannin näytelmäkirjailijaliitto on Islannissa toimivien näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien itsenäinen liitto. www.leikskald.is

 

NDU – The Nordic Union of Playwrights

NDU on kaikkien pohjoismaisten näytelmäkirjailijaliittojen ja draaman kääntäjien yhteinen, vuonna 1941 perustettu järjestö. NDU työskentelee tekijänoikeuksien ja pohjoimaisten näytelmäkirjailijoiden etujen puolesta. NDU:n jäseniä ovat Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan näytelmäkirjailijaliitot. www.nordicwritersguild.com

 

Nordisk centrum för teaterdokumentation (NCTD)

NCTD on pohjoismaisten teatterialan museoiden, kirjastojen, arkistojen ja dokumentaatiokeskusten yhteiselin. Järjestö järjestää jäsenistölleen koulutusta ja harjoittaa tiedonvaihtoa sekä toimittaa Teatersamlingar i Norden -julkaisua. www.nctd.eu

 

Norske Dramatikeres Forbund

Norjan näytelmäkirjailijayhdistys www.dramatiker.no

 

Playwrights Guild Of Canada

Kanadalainen näytelmäkirjailijayhdistys. www.playwrightsguild.ca

 

Sveriges Dramatikerförbund

Ruotsin näytelmäkirjailijaliitto edustaa ruotsalaisia kirjailijoita, jotka toimivat kaikilla sellaisilla aloilla, joilla käytetään näytelmällistä käsikirjoitusta. www.dramatiker.se

 

The Dramatists Guild Of America

Yhdysvaltojen näytelmäkirjailijoiden järjestö. www.dramatistsguild.com

 

The Writers Guild of America

Yhdysvaltalainen järjestö amerikkalaisille elokuva-, tv-, radio- ja uusmedian aloille kirjoittaville tekijöille www.wga.org

 

The Writer’s Guild Of Great Britain

Brittiläinen kirjailijajärjestö www.writersguild.org.uk