Edunvalvonta

 

Millaista edunvalvontaa Sunklo ry tekee?

 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry on näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien edunvalvoja, jonka keskeisiä tehtäviä ovat käsikirjoittajien ja näytelmäkirjailijoiden aseman edistäminen työn ehdoissa sekä ammattiryhmien arvostuksen lisääminen taiteen- ja kulttuurin kentillä. 

Tarjoamme jäsenille oikeudellista neuvontaa sopimusasioissa, tekijänoikeuskysymyksissä ja muissa taiteilijan työhön liittyvissä ongelmissa. Lisäksi neuvomme näytelmien ja käsikirjoitusten käyttäjiä teosten käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sunklo ry kerää ja välittää ajankohtaista edunvalvontaan liittyvää tietoa OKM:lle, kulttuuriministerille ja Taikelle sekä pyrkii kulttuuripoliittisella vaikuttamisellaan parantamaan näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien asemaa.

Viestimme sosiaalisen median kanavissa alan ajankohtaisista asioista sekä edunvalvonnan vireillä olevista toimenpiteistä. Yhdistys lähettää jäsenilleen kuukausittain uutiskirjeen, joka sisältää keskeisiä ammattiin liittyviä ajankohtaisasioita sekä informaatiota muun muassa meneillään olevista apurahahauista, residensseistä, koulutuksista ja muista alan tapahtumista.

Pyrimme myös edistämään yhteisöllisen ammatti-identiteetin rakentamista, jolla tukea kirjailijoiden välistä ammatillista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ajatusten vaihtoa. Yhdistyksen alaisuudessa toimii kaksi kirjailijayhteisöä, Teksti ja Käsikirjoittajien kilta, jotka järjestävät paljon muun muassa ammattia tukevia tapahtumia ja keskusteluja. Molemmat yhteisöt pyrkivät tahoillaan tuomaan lisää näkyvyyttä näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien ammateille.

 

 

Kuka voi saada edunvalvontaa?

 

Edunvalvonta on ensisijaisesti suunnattu yhdistyksen jäsenille. Esimerkiksi tarkemmat runkosopimukset, yksityiskohtaisempi neuvonta sekä muut jäsenedut, jotka tukevat edunvalvontaa, ovat suunnattu jäsenille.

Vaikka et olisi Sunklon jäsen, voit olla yhteydessä toimistoon esimerkiksi sopimusasioissa tai muissa vastaavissa kysymyksissä. Toimistomme työntekijät auttavat sinua oikeudellisissa asioissa, vaikka et olisi jäsen. Jäsenyyttä on kuitenkin syytä harkita, jotta toimiston resurssit pystyvät vastaamaan neuvonnalliseen tarpeeseen.