Tekijänoikeus

 

Tekijänoikeudella tarkoitetaan sitä, että teoksen tekijällä on oikeus päättää oman teoksensa käytöstä eikä sitä voi käyttää ilman tekijän lupaa. Teosta suojelee laki tekijänoikeudesta teoksen luomishetkestä lähtien. 

Kirjalliset ja muut taiteelliset teokset, jotka niin sanotusti ylittävät teoskynnyksen ovat tekijänoikeuden piirissä. Teoskynnys ylittyy, kun teos on omaperäinen ja itsenäinen kokonaisuutensa. Teoksen ei tarvitse olla julkaistu, jotta se nauttisi tekijänoikeudellisesta suojasta. Teoksen ei tarvitse myöskään olla kokonaan valmis. Esimerkiksi käsikirjoittajille tutussa konseptoinnissa syntyy tekijänoikeudellista materiaalia.

Tekijänoikeus ei suojaa ideaa, aihetta, juonta tai esimerkiksi historiallista materiaalia. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi tietystä aiheesta voi syntyä useampi itsenäinen ja omaperäinen kokonaisuus. 

Tekijänoikeus voidaan jakaa taloudelliseen ja moraaliseen oikeuteen. Tekijällä on oikeus saada taloudellista hyötyä teoksestaan. Tekijä voi esimerkiksi julkaista teoksen yleisölle ja tuottaa siitä kopioita. Moraalisella oikeudella tarkoitetaan taas sitä, että teoksen käyttöyhteyksissä on riittävän selkeästi käytävä ilmi alkuperäisen teoksen tekijä (isyysoikeus). Ilman tekijän lupaa teokseen ei myöskään tehdä muutoksia, jotka voisivat mahdollisesti loukata teoksen taiteellista arvoa. 

Jos esimerkiksi näytelmätekstiä esitetään teatterissa, tulee teatterin pyytää näytelmän esittämiseen tekijältä lupa ja maksaa tälle korvaus näytelmän tuotoista. Jos teatteri haluaa tehdä muutoksia tekstiin tai mahdollisesti tehdä uuden dramatisoinnin, on siitä neuvoteltava ensin tekijän kanssa. Tekijä voi myös valtuuttaa esimerkiksi Sunklon tai muun näytelmäagentuurin sopimaan puolestaan sopimuksia, mutta muutoksista tulee olla yhteydessä kirjailijaan. Se, että teoksesta on tehty käännös tai dramatisointi, ei rajoita alkuperäisen tekijän tekijänoikeutta. 

Käsikirjoittajien kohdalla sopimuksissa tuottajalle siirretään teoksen tekijänoikeuksia, joita tarvitaan elokuvan tekemiseen ja kaupallistamiseen. Tekijänoikeuksista ei siis tarvitse luovuttaa kaikkia, vaan ne voidaan luovuttaa oikeus kerrallaan. Luovutetuista oikeuksista maksetaan palkkio. 

Tekijänoikeus suojaa teosta sen luomishetkestä tekijän kuolemaan saakka, jonka jälkeen tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta. Tekijän kuoleman jälkeen teoksen tekijänoikeuksista viime kädessä vastaa perikunta tai muu asiaan valtuutettu taho.

 

 

Kopiosto-valtuutukset

 

Kopiosto on tekijänoikeusjärjestö, joka valvoo jäsenjärjestöjensä tekijöiden teosten tekijänoikeuksia ja kerää käyttökorvauksia erilaisilta organisaatioilta teosten käytöstä ja kopioinnista. Käyttökorvauksia syntyy, kun teosmateriaalia esimerkiksi käytetään opetuksessa, yrityksissä tai se on esimerkiksi nähtävissä verkkotallennepalvelussa. 

Teosten kopiointimaksut Kopiosto tilittää jäsenjärjestöilleen (kuten Sunklo ry:lle), jotka käyttävät rahat jäsentensä apurahoihin ja palkintoihin. Näin pienten yhdistysten toimintaa tuetaan Kopiosto-korvauksilla, kun taiteilija allekirjoittaa teoksiaan koskevan Kopiosto-valtakirjan.

Lisäksi Kopiosto maksaa av-tekijänoikeuskorvauksia audiovisuaalisen alan tekijöille, joiden radiossa tai tv:ssä nähtyjä teoksia esitetään uudelleen. Av-tekijän kannattaa allekirjoittaa av-tekijänoikeussopimus Kopioston kanssa. Näin Kopiosto valvoo av-teosten tekijänoikeuksia niiden jälkikäytössä sekä tilittää tekijöille korvauksia teosten käytöstä.

Miten voin valtuuttaa Kopioston?

 

Kopioston valtuuttaminen on helppoa. Kopioston uudessa Kopioston nettisivuilta löytyvässä valtuutuspalvelussa, voit tehdä sekä Kopiosto-valtakirjan että av-tekijänoikeussopimuksen. Kopiosto suosittelee verkkoasiointia, mutta paperisten valtuutusten tekemiseen löytyy ohjeet myös Sunklo ry:n jäsensivuilta.

Sunklo ry:n jäsenenä sinun kannattaa toimittaa valtakirja Sunklo ry:n kautta. Jos työskentelet useissa eri rooleissa, voit toimittaa valtakirjan useammalle järjestölle. Esimerkiksi Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:lle voit toimittaa valtakirjan, joka koskee näytelmiesi kopiointioikeuksia ja Suomen Kirjailijaliitolle valtakirjan, joka koskee romaaniesi kopiointioikeuksia.Lisätietoa tekijänoikeudesta löytyy Kopioston nettisivuilta.

 

Lisätietoa tekijänoikeudesta löytyy Suomen laista.