Kollektiivinen sopiminen ja Avate ry

 

Audiovisuaalisen alan tekijät eli Avate ry on Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n, Suomen Näyttelijäliitto ry:n ja Suomen elokuvaohjaajaliitto ry:n perustama kattojärjestö, jonka tavoitteena on parantaa käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden tekijänoikeudellisia ehtoja av-alan tuotannoissa sekä yleisesti edistää kyseisten tekijöiden asemaa sopimusneuvotteluissa.

Vuonna 2019 perustettu Avate ry on Suomen suurin elokuva-alan ammattiliitto, joka tekee aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. 

 

Kollektiivinen sopiminen

 

Avate ry pyrkii edistämään kollektiivisen sopimisen käyttöönottoa Suomessa av-tuotannoissa. Suomessa käsikirjoittajien saamat korvaukset työstään ovat huomattavasti alhaisemmat kuin muissa Pohjoismaissa ja maailmalla. Kun käsikirjoittajat istuvat yksin neuvottelupöydässä, on neuvotteluasema usein heikko verrattuna työn tilaajaan. Tämä voi johtaa merkittävään vaihteluun työn ehdoissa ja korvauksissa kirjailijoiden välillä. Kollektiivisella sopimisella voitaisiin määrittää työn vähimmäisehdot, jotka olisivat kaikille samat asettaen käsikirjoittajat tasa-arvoisempaan asemaan neuvottelupöydässä.

Haasteena kollektiivisen sopimisen edistämiselle on törmäys kilpailulainsäädännön kanssa. Tämän takia EU-tasolla onkin säädetty DSM-direktiivi, jonka avulla pyritään ohjaamaan jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntöä. Tekijöiden näkökulmassa keskeistä direktiivissä on se, miten se tunnustaa tekijöiden heikon neuvotteluaseman ja sallii kollektiivisen sopimisen käytön. Direktiivillä pyritään edistämään tekijöiden tasavertaista asemaa sopimusneuvotteluissa.

Se, miten direktiiviä tullaan soveltamaan Suomessa on vielä auki, sillä laki on vielä valmisteluvaiheessa.

 

Lisätietoa Avate ry:n toiminnasta löydät yhdistyksen verkkosivuilta.

Seuraa Avate ry:tä myös Facebookissa: Avate ry

Avate ry ja Instagramissa: @audiovisuaalisen_alan_tekijat

 

Tutustu kollektiiviseen sopimiseen Euroopassa. The Federation of Screenwriters in Europe kirjoittaa tekijän näkökulmasta kollektiivisesta sopimisesta.