Sosiaaliturva

 

Yrittäjän työeläkevakuutus

Suurin osa näytelmäkirjailijoista ja käsikirjoittajista katsotaan – etenkin sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa – olevan yrittäjä.

 

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on lakisääteinen vakuutus, johon perustuu esimerkiksi työttömyysturva. YEL-vakuutus on pakollinen kaikille yrittäjänä toimiville henkilöille, joiden yritystoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta ylittäen vuositulona minimirajan 8 261,71 € (2022). YEL-vakuutus velvoittaa myös kevytyrittäjänä toimivia henkilöitä. YEL-vakuutusvelvollisuus alkaa 18-vuotiaana ja päättyy täysipäiväiseen vanhuuseläkkeeseen siirryttäessä. Vanhuuseläkkeen alkamisikä lasketaan syntymävuoden perusteella.

 

YEL-vakuutus antaa turvaa yrittäjälle eri tilanteissa ja kattaa useita työelämän riskejä:

 • Työkyvyn heiketessä vakuutuksen avulla voi saada ammatillista kuntoutusta tai työkyvyttömyyseläkettä.
 • Tärkeä vakuutuksen tuoma turva on elinikäinen vanhuuseläke. Yrittäjä voi jäädä myös osittaiselle vanhuuseläkkeelle eli työskennellä kevyemmin ennen varsinaista vanhuuseläkettä.
 • Perheeseen kohdistuva turva, kuten lesken- tai lapseneläke.

 

Myös muu yrittäjän sosiaaliturva on sidottu YEL-vakuutukseen, kuten:

 • Kelan päivärahaetuudet
 • Työttömyysturva
 • Aikuiskoulutustuki (edellytyksenä 10-vuotta työhistoriaa)
 • Tapaturmavakuutus

 

YEL-vakuutuksen ottaminen

Yrittäjällä on järjestelyajan mittainen aika (6 kk) hankkia YEL-vakuutus, ennen kuin häntä voidaan syyttää työeläkevakuutuksen laiminlyönnistä. Vähäinen yritystoiminta ei vielä velvoita YEL-vakuutuksen ottamiseen, mutta vakuutus on otettava, kun kuukausittainen keskiansio ylittää 689 € (2022). 

 

YEL-vakuutuksen suuruus sekä mahdollisten korvauksien kattavuus määrittyy työtulosi perusteella.Työtulolla tarkoitetaan työpanoksesi rahallista arvoa. Se ei kuitenkaan välttämättä ole suoraan verrannollinen tuloihisi nähden, vaan sillä tarkoitetaan työpanoksen rahallista arvoa, jonka maksaisit saman ammattitaidon omaavalle työntekijällesi. 

 

Työtulo lasketaan aina vuositasolla, 12 kuukauden ajanjaksoina. Työeläkeyhtiö arvioi, vastaako oma työtuloarviosi työsi panosta. Jos työtulotaso arvioidaan liian alhaiseksi, voi olla, että korvaukset eivät vastaa työpanoksestasi tarvittavaa korvausta. Esimerkiksi alimitoitetulla työeläkevakuutuksella et voi saada täyttä Kelan päivärahaetuutta tai riittävää vanhuudeneläkettä. 

 

Tyypillisesti maksettava vakuutussumma on 24-25% välillä kuukausiansiosta. Tarkista henkilökohtainen maksukaavasi Työeläke.fi -sivustolta. Vastikään yritystoiminnan aloittaneet saavat myös alennusta työeläkevakuutuksesta neljän ensimmäisen vuoden ajan.

 

Maksettavan YEL-vakuutuksen suuruus vaikuttaa myös työelämähistorian kertymisen laskemiseen.

 

YEL-vakuutus voidaan ottaa joltain työeläkeyhtiöltä, kuten Varmalta, Ilmariselta tai Veritasilta

 

Huomioithan, että YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia, mikä pienentää lopullista YEL-maksua. YEL-maksut voi vähentää myös puolison verotuksessa.

 

YEL-vakuutukseen liittyvä Työeläketurvalaitoksen esittelyvideo.

 

Lisätietoa yrittäjän eläkevakuutuksista löydät Eläketurvakeskuksen ylläpitämältä nettisivulta.
Apurahansaajien MYEL-eläkevakuutus

Jos olet saanut apurahan Suomessa ja tietyt ehdot täyttyvät, olet velvollinen ottamaan MYEL-vakuutuksen. Kyseiset ehdot ovat:

 

 • Apuraha on tarkoitettu vähintään neljä kuukautta kestävälle työskentelylle.
 • Apurahan on työtuloksi muutettuna yli 4131 € vuodessa (2022).
 • Et ole työsuhteessa apurahan antaneeseen tahoon.
 • Olet täysi-ikäinen, mutta et vanhuuseläkkeellä.
 • Olet Suomen sosiaaliturvan piirissä. (Vakuutus tulee hankkia, vaikka työskentelisit apurahalla ulkomailla tai tulet Suomeen töihin ulkomailta.)

 

Huomioithan, että vakuutusta ei myönnetä, jos apuraha koskee vain kulujen kattamista (esimerkiksi matka-apuraha).

 

YEL-vakuutusten tapaan sinun tulee olla oma-aloitteisesti yhteydessä MYEL-vakuutuksesta. Apurahat kartuttavat eläkettä maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti ja tämän takia vakuutusta haetaan MELAn sivuilta.

 

Vakuutushakemus on tehtävä aina uudestaan uutta apurahaa vastaanotettaessa. Joissain poikkeustapauksissa apurahoja voi yhdistää vanhaan vakuutukseen. Tsekkaa lopussa oleva MELAn “Apurahansaajan vakuutusopas”!

 

Voit saada MELA-sairauspäivärahaa viidennestä päivästä lähtien. MYEL-vakuutus sisältää myös mahdollista ammatillista kuntoutusta sekä perhe-eläkkeen. Tarkemmat tiedot eri korvauksista löydät MELAn sivuilta.

 

MYEL-vakuutetuilla on voimassa työajan tapaturmavakuutus MATA. Huomioithan, että vakuutukseen ei kuulu automaattisesti vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

 

MYEL-vakuutuksen voi myös vähentää verotuksessa.Lisätietoja MYEL-vakuutuksesta löydät MELAn sivuilta ja MELAn kattavasta Apurahansaajan vakuutusoppaasta (2022).
Ohje Taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvasta (9.3.2009, voimassa toistaiseksi)

Ohje taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työttömyysturvasta (pdf)

 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työttömäksi jäävälle taiteilijalle

Ohje työttömäksi jäävälle taiteilijalle (pdf)

 

Yrittäjän työttömyysturvan työvoimapoliittiset edellytykset (30.8.2004, voimassa toistaiseksi)

Ohje suomeksi (pdf)

Ohje ruotsiksi (pdf)

 

Pohjois-Savon TE-toimiston tekemä neliosainen videosarja taiteilijan toimeentulosta (2021):

 

 1. Apuraha ja työttömyysetuus
 2. Taiteilijan urapolkuja
 3. Yrittäjänä taidekentällä
 4. Yrittäjänä taidekentällä osa 2