APFI:n havaintolomakkeella voi ilmoittaa kohtaamastaan häirinnästä

Audiovisual Producers Finland on julkaissut verkkosivuillaan havaintolomakkeen, jolla voi ilmoittaa, jos APFI:n jäsenyritys on toiminnassaan tai tuotannoissaan jättänyt puuttumatta häirintään, epäasialliseen käytökseen tai muihin väärinkäytöksiin. APFI ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan työnantajan lakisääteisiä velvoitteita sekä APFI:n toimintaperiaatteita. Lomakkeella voi ilmoittaa, jos jäsenyritys ei ole noudattanut näitä periaatteita. 

Kaikki kyseisellä lomakkeella annetut havainnot välitetään vain APFI:n toiminnanjohtajalle, ja jokainen ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän ja kohteen yksityisyyttä suojellen. Tiedot tallennetaan vain käsittelyä varten eikä niitä luovuteta muille tahoille.  

Ilmoituksen voi jättää anonyymisti. Halutessaan voi antaa yhteystietonsa asian käsittelemisen helpottamiseksi ja mahdollisia lisätietoja varten. 

Ilmoituksen lomakkeesta löydät APFI:n nettisvivuilta.