Matti Numminen Avate ry:n toiminnanjohtajaksi

Avaten tuore toiminnanjohtajavalinta auttaa myös alan keskeisiä tekijöitä hyötymään voimakkaasti kasvavan ja kansainvälistyvän suomalaisen elokuvan ja tv-draaman menestyksestä.

Audiovisuaalisen alan tekijät ry:n hallitus on valinnut liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi FM Matti Nummisen. Hän aloitti tehtävässään 5.10.2022. Avate on vuonna 2019 perustettu Näyttelijäliiton, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry:n ja Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n (SUNKLO) yhteinen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on valvoa jäsenjärjestöjensä jäsenten ammatillisia, tekijänoikeudellisia, taloudellisia ja taiteellisia etuja. Numminen on Avaten ensimmäinen kokopäiväinen toiminnanjohtaja. 

 

“Haimme toiminnanjohtajaa, joka kykenee itsenäisesti kehittämään Avaten toimintaa ja saavuttamaan asetetut tavoitteet yhteistyössä jäsenjärjestöjemme kanssa. Matti vakuutti meidät aktiivisella ja keskustelevalla otteellaan, jonka uskomme kantavan kokonaisvaltaisempaan kehitykseen AV-alalla. Meille uutena kattojärjestönä on tärkeää, että pääsemme seuraavaksi konkretisoimaan visiotamme toimenpiteiksi. Matilla on aiemmissa tehtävissä osoitettujen näyttöjen perusteella erinomaiset valmiudet tähän tärkeään ja haasteelliseen tehtävään”, Avaten puheenjohtaja Karoliina Vanne perustelee toiminnanjohtajavalintaa.

 

Avate saa Nummisesta dynaamisen ja rohkean toiminnanjohtajan ajamaan voimakkaasti kasvavan ja kehittyvän AV-alan keskeisimpien tekijöiden etua. Aiemmissa tehtävissään Nummiselle on ollut ominaista  uusien, haastavienkin tilanteiden nopea haltuunotto sekä kulttuurin ja taiteen toimintaedellytysten kehittäminen. Hän on työskennellyt vuodesta 2015 alkaen kulttuurialan johtotehtävissä Riihimäen Teatterissa, Tanssin talossa ja Suomen Kirjailijaliitossa. 

 

“Minulle merkityksellistä on uusien avausten tekeminen ja olemassa olevien toimintatapojen kehittäminen kestävämpään suuntaan. Avaten johdossa pääsen laventamaan omaa osaamistani ja hyödyntämään aiemmissa työtehtävissä kerryttämääni kokemusta. AV-alan kehityksen ja kasvun tueksi tarvitaan vahvaa yhteistyötä alan toimijoiden välillä, jotta tekijöiden asemaa voidaan parantaa ja esimerkiksi kehittää työn ehdoista sopimisen käytäntöjä”, Matti Numminen toteaa. AV-ala on kasvanut 48 % vuosien 2016–2021 aikana ja samalla liiketoiminta on kaksinkertaistunut. Suomessa kasvua on vauhdittanut muun muassa AV-alan tuotantokannustin. Vuonna 2022 kannustin kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna ollen tänä vuonna jo 17 M€.

 

Vauhdilla kasvavan alan suurimpia haasteita ovat yleisiä työehtoja koskevien sopimusten puute sekä keskeisten tekijöiden tekijänoikeuksien valvonnan ja hallinnan läpinäkymättömyys. “Haluan osaltani olla varmistamassa, että suomalainen elokuva ja tv-draama voivat menestyä tulevaisuudessakin, huolehtien samalla keskeisten tekijöiden oikeuksista. Näyttelijöiden, ohjaajien ja käsikirjoittajien on voitava elää työllään ja myös heidän kuuluu nauttia tekijänoikeudellista suojaa teoksistaan”, Numminen summaa.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Matti Numminen, matti.numminen@avate.fi, 050 467 0276

Karoliina Vanne, karoliina.vanne@gmail.com, 050 587 4079

 

Matti Nummisen LinkedIn-profiili: www.linkedin.com/in/matti-numminen-he-his-b4361511/

Valokuva: Pasi Vähänen.

 

Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Fredrikinkatu 29 A, 3 krs.

00120 Helsinki

 

www.avate.fi

 

Twitter: Avate_ry

Instagram: audiovisuaalisen_alan_tekijat

Facebook: Avate ry

 

https://avate.fi/2022/10/13/matti-numminen-avaten-toiminnanjohtajaksi/

 

https://avate.fi/2022/10/13/matti-numminen-utnamnd-till-verksamhetsledare-for-avate/

 

 

Ystävällisesti

 

Chia Koskinen

asiamies-sihteeri

+358 50 539 0951

 

Audiovisuaalisen alan tekijät Avate ry

Fredrikinkatu 29 A, 3.kerros

00120 Helsinki

 

avate@avate.fi | www.avate.fi