Kannanotto: Näytelmäkirjailijoiden menetykset korvattava teattereiden tuista

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n kannanotto 20.1.2022

Kuka korvaa näytelmäkirjailijan menetykset?


Koronarajoituksista on aiheutunut valtavat lipputulojen menetykset teattereille. Näitä menetyksiä valtio on kompensoinut teattereille suoraan maksettavalla tuella.
 
Kokonaan vaille kompensaatiota on kuitenkin jätetty näytelmäkirjailijat, jotka kirjoittavat teatterissa esitettävät näytelmät – vaikka näytelmäkirjailija kärsii rajoituksista aivan samalla lailla kuin teatterikin.
 
Näytelmäkirjailijan asema on täysin erilainen kuin minkään muun teatterin taiteilijaryhmän, koska he saavat tulonsa rojaltiosuutena lipunmyyntituloista vasta sen jälkeen, kun näytelmä on kirjoitettu, harjoiteltu ja esitetty (yleensä 12 % lipputuloista). Näytelmäkirjailija siis tekee työnsä lipunmyyntiriskillä.
 
Näytelmän kirjoittaminen on tyypillisesti hyvin pitkä työ, josta tulo syntyy näytelmän esitysaikana, joka on yleensä suhteellisen lyhyt. Tämän takia muutamankin kuukauden sulkujaksot tai katsomokapasiteettien rajoitukset vaikuttavat hyvin voimakkaasti yksittäisen näytelmäkirjailijan toimeentuloon. Esim. kevään 2020 esityskauden lopun sulku saattoi viedä kirjailijalta koko seuraavan vuoden tulot.
 
Yhteensä kotimaisten näytelmäkirjailijoiden menetykset ovat koronavuosilta 2020 ja 2021 jo noin 7 miljoonaa. Yksittäisten kirjailijoiden menetykset näiden kahden vuoden ajalta voivat olla jo kuusinumeroisia lukuja ja vaikutukset henkilökohtaiseen talouteen musertavia.
 
Hallituksen virallisen vastauksen mukaan näytelmäkirjailijat saavat kompensaationsa apurahoina Taikesta (vastaus kansanedustaja Kilven kirjalliseen kysymykseen keväällä 2020). Kuten Taike ja kulttuuriministeri edustajineen ovat lukuisissa yhteyksissä kuitenkin todenneet, Taiken jakamat apurahat eivät ole eivätkä voi olla kompensaatiota menetetyistä tuloista. Nämä tuet ovat yleistä tukea pandemiasta kärsineelle kulttuurialalle, ja ne jaetaan eri taiteenaloille hakemusmäärien suhteessa, eikä näitä apurahoja jaettaessa oteta huomioon, kuinka paljon mikäkin ala tai yksittäinen tekijä on kärsinyt rajoitustoimenpiteistä. Jaettujen apurahojen määrä on vaihdellut 3000–6000 euron välillä ja vain ani harvat ovat kuluneen kahden vuoden aikana onnistuneet saamaan apurahan kaksi kertaa. Apurahat on tarkoitettu tulevien töiden tekemiseen (hakemuksessa tulee arvioida mm. oman työn merkitystä taiteenalan kehityksen kannalta).
 
Näytelmäkirjailijat ovat jääneet käytännössä täysin ilman kompensaatiota, vaikka heidän elinkeinon harjoittamisensa on suoraan valtion päätöksillä estetty. Tämä loukkaa näytelmäkirjailijoiden perusoikeuksia, sillävaltion rajoittaessa elinkeinotoimintaa sen on maksettava kohtuullinen korvaus aiheutuneista menetyksistä. Tämän on todennut mm. eduskunta rajoitustoimia käsitellessään.
 
Näytelmäkirjailijat eivät ole työsuhteisia taiteilijoita, vaan saavat palkkionsa työn tekemisen jälkeen näytelmän suosioon perustuvina tekijänoikeuskorvauksina. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa he eivät siksi voi saada. Myöskään yrityksille suunnatut koronatuet eivät ole soveltuneet näytelmäkirjailijoille, koska he eivät kuitenkaan normaalisti tee työtään yrityksen kautta.
 
Itsensä työllistävinä vapaina taiteilijoina näytelmäkirjailijat ovat uusimman tukipaketin valmistelussa mainittuja väliinputoajaryhmiä, joille tukea ei aiemmin käytössä olevilla jakoinstrumenteilla ole saatu suunnattua ja joita varten tarvitaan oma tukiratkaisunsa. Loogisin ratkaisu olisi maksaa näytelmäkirjailijoiden tuet teattereiden kautta ja osana teattereille maksettavia tukia, koska sitä kautta saatavilla on tarkka tieto peruuntuneiden esitysten lipunmyynnistä ja saamatta jääneistä tuloista. Jos teatteritalolle korvataan lipputulomenetykset, pitäisi samalla logiikalla korvata myös aivan samoista menetyksistä suoraan kärsivälle näytelmäkirjailijalle. 
 
Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry pitää näytelmäkirjailijoiden kohtelua pandemian aikana kohtuuttomana ja vaatii tämän pienen mutta teatteritaiteelle elintärkeän ammattikunnan oikeuksien tasaveroista ja perusoikeuksia kunnioittavaa huomioimista voimassa olevien rajoitusten korvaamista suunniteltaessa.
 
Lisätietoja: Sonia Meltti, Toiminnanjohtaja
(sonia.meltti@sunklo.fi, puh. 044 760 4263)
 
Suoman Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry. on vuonna 1921 perustettu taiteilijajärjestö, jonka yli 600 jäsentä kirjoittavat ammatikseen mm. näytelmiä, elokuvia, tv-sarjoja ja kuunnelmia.