Avate ry:n kannanotto hallituksen tekijänoikeuslakiehdotukseen

Audiovisuaalisen alan tekijät AVATE ry on Näyttelijäliiton, Suomen elokuvaohjaajaliiton (SELO) sekä Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n (SUNKLO) yhteinen kattojärjestö.

AVATE valvoo jäsenjärjestöjensä jäsenten ammatillisia, tekijänoikeudellisia, taloudellisia ja taiteellisia etuja. 

Kukin jäsenjärjestöistä säilyttää myös oman riippumattoman asemansa omien jäsentensä etujen ajajana. Voimamme yhdistämällä pystymme vaikuttamaan moniin yhteisiin haasteisiin paremmin ja saamaan äänemme tehokkaasti kuuluville.

AVATE on Suomen suurin elokuva-alan suurin ammattiliitto, jonka kanssa myös muiden alan järjestöjen on helpompi tehdä yhteistyötä.

 

Siirry sivuille tästä.

AVATE ry:n sivuilta löytyy myös kattojärjestön kirjoittama kannanotto hallituksen tekijänoikeuslakiehdotukseen.

Hallituksen esitys tekijänoikeuslaiksi on parhaillaan lausuntakierroksella. Esitys on järkytys elokuvantekijöille, jotka olivat odottaneet parannuksia heikkoon asemaansa DSM-direktiivin lupaamalla tavalla.

Hallituksen esitys rikkoo DSM-direktiivin vaatimuksia eritoten seuraaissa asioissa: 

  • tekijöille ei taata oikeutta kohtuulliseen ja asianmukaiseen korvaukseen sopimusta solmittaessa
  • tekijöille ei taata oikeutta saada teoksen käytöstä tietoa vähintään vuosittain
  • tekijöille ei mahdollisteta vaihtoehtoista, anonyymia ja kohtuuhintaista riidanratkaisua, toisin kuin sisällöntuottajille

AVATE ry on tänään lähettänyt vetoomuksen kansanedustajille lakiluonnoksen muuttamiseksi DSM-direktiiviä vastaavaksi.

 

Tutustu kannanottoon ja elokuvantekijöiden tekemään videoon.