Uutiset 2019

KIITOS KOTIMAISESTA NÄYTELMÄSTÄ, KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI! 

11.03.2019 

 

Kajaanin kaupunginteatteri vastaanotti tänä vuonna Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n myöntämän Kiitos kotimaisesta näytelmästä -tunnustuksen ennakkoluulottomasta ohjelmistopolitiikastaan uusien näytelmien tilaajana. Tunnustus jaettiin teatterialan yhteisessä Thalia-juhlassa Helsingissä 11. maaliskuuta 2019. Palkintoperusteet ovat seuraavat: 

“Kajaanin kaupunginteatteri on jo vuosien ajan tilannut ja esittänyt uutta kotimaista draamaa ennakkoluulottomasti, riskejä ottaen, paikallisuutta kunnioittaen ja siitä ammentaen. Sitoutuminen paikalliseen ja monimuotoiseen uuteen näytelmään on sitä teatterin äidinmaitoa, josta elävä ja ajassa kiinni oleva taidelaitos kasvaa ja kehittyy – luo omat maailmansa ja on valmis myös viemään ne katsojan luo. 

Kajaanin kaupunginteatteri ei odota, että katsoja tulee teatterin luo, vaan osallistaa yleisönsä ja tuo taiteen sen saataville.” 

Tunnustuksen otti Kajaanin kaupunginteatterin puolesta vastaan teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen (kuva: Petri Tuohimaa). 

 

Kiitos kotimaisesta näytelmästä on vuodesta 1975 asti jaettu palkinto, joka myönnetään teatterille tai muulle taholle, joka on tukenut kotimaisten uusien näytelmien kirjoittamista ja esittämistä. Palkinto on tunnustuspalkinto, joka jaetaan vuosittain. 

 

SUNKLON LAUSUNTO DSM-DIREKTIIVISTÄ 

22.03.2019 

Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, 

 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry pyytää kaikkia suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä, ryhmästä riippumatta hyväksymään ensi viikolla DSM-direktiivistä trilogissa saavutetun ja parlamentin lakivaliokunnassa 26.2.2019 hyväksytyn kompromissiehdotuksen lopulliseksi direktiivin tekstiksi. 

 

Direktiivin III luvun säännökset ovat ensimmäinen ja tärkeä askel tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden av-tuotantoja koskevien tekijänoikeussopimusten avoimuuden ja kohtuullisuuden lisäämiseen. 

 

Teksti, jonka neuvosto on jo hyväksynyt, lähtee siitä, että tekijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden ja esittäjien palkitsemisen on oltava oikeassa suhteessa heidän työnsä hyödyntämisestä syntyvien tulojen määrään ja, että kertakorvausten maksaminen on pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Kannatamme tätä erittäin voimakkaasti ja tarvitsemme tätä direktiiviä, jotta voimme saada tämän kaikin puolin kannatettavan periaatteen siirrettyä myös suomalaiseen sopimuskulttuuriin. 

 

Tällä hetkellä erityisesti av-alalla käsikirjoittajien luovuttamista oikeuksista maksettavia korvauksia ei yksilöidä sopimuksissa vaan luovutetuista oikeuksista maksetaan könttäsumma. Luovutukset ovat hyvin laajoja, usein ne kattavat kaikki luovutettavissa olevat tekijänoikeudet. Tekijänoikeuskorvaukset ovat alhaisia eivätkä ne mahdollista uusien projektien ideointi- ja käynnistysvaiheen rahoittamista vaan käsikirjoittaja joutuu rahoittamaan uusien projektien alkuvaiheen kehittelyn muista lähteistä saamillaan tuloilla. Käsikirjoittajien heikko palkkiotaso ja huonot tekijänoikeuskorvaukset vaarantavat näin koko alan perustan ja elinvoimaisuuden. 

 

Tarvitsemme apuanne. 

 

Pyydämme teitä kaikkia äänestämään direktiivin hyväksymisen puolesta ja parantamaan käsikirjoittajien, ohjaajien ja näyttelijöiden mahdollisuutta elättää itsensä omalla työllään. 

 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry. edustaa laajasti suomalaisia näytelmäkirjailijoita ja elokuva- ja tv-käsikirjoittajia. Liiton jäseninä on yli 500 ammattikäsikirjoittajaa ja -näytelmäkirjailijaa. 

 

Kunnioittavasti suomalaisten käsikirjoittajien ja näytelmäkirjailijoiden puolesta, 

Sonia Meltti 

 

KOTIMAISEN NÄYTELMÄN FESTIVAALIN LUKUDRAAMAT ON VALITTU 

10.06.2019 

Kotimaisen näytelmän festivaalilla nähtävät lukudraamanäytelmät on valittu. Hakijoita oli Teksti-yhteisön haussa 15 kirjailijaa ja 15 näytelmää ja Labbetin haussa 7 kirjailijaa ja 7 näytelmää. 

Tekstin ja Labbetin raadit lukivat tekstit anonyymeinä ja valitsivat niistä seuraavat festivaalin ohjelmistoon: 

 

Marko Järvikallas: Kukkivat luut – musiikkinäytelmä (Tekstin valinta) 

Malin Kivelä: Leila och det brinnande hjärtat (Labbetin valinta) 

 

Raatien mielestä näytelmien taso oli tänä vuonna korkea ja he olisivat mielellään ottaneet lukudraamaan useampia. 

 

Tekstin raadin mukaan Kukkivat luut -näytelmä valikoitui, koska siinä kiinnosti tapa käsitellä asioita yksilön sijasta yhteisön kautta. Näytelmän maailma on rakennettu taitavasti ja kirjallisella ammattitaidolla ja tekstin moniulotteisuus säilyy läpi tekstin. Teoksen kerronta on hyvin teatterillista ja jopa karnevalistista. Raatiin kuuluivat näytelmäkirjailijat Veikko Nuutinen ja Elina Minn. Raadin sihteerinä toimi Tekstin projektisihteeri Hinriikka Lindqvist. 

 

Labbetin raatia kiehtoi Leila och det brinnande hjärtat -näytelmän rikas ja omaperäinen kieli, jonka myötä arkinen Myllypuro muuttuu surrealistiseksi paikaksi, joka on täynnä kiehtovia kohtaloita. Näytelmä haastaa perinteistä kerrontaa ja muotoa Clarice Lispectorin hengessä, ja luo näin moniäänisen kuvan päähenkilöstään. Raatiin kuuluivat näytelmäkirjailija Nina-Maria Häggblom ja Labbetin hallituksen jäsen Lasse Garoff. Raadin sihteerinä toimi Labbetin toiminnanjohtaja Linnea Stara. 

 

Kumpikin näytelmäkirjailija saa 1500 euron apurahan sekä dramaturgin avun näytelmän eteenpäin kirjoittamiseen. Apurahat maksavat Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry sekä Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse. Valitut näytelmät esitetään lukudraamoina Kotimaisen näytelmän festivaalilla 24.-26.10.2019 Kansallisteatterin Lavaklubilla. Lisäksi kuullaan otteita Uuden näytelmän ohjelma UNOn kirjailijoiden teksteistä. 

 

Festivaalin toteuttavat tänä vuonna yhteistyössä Teksti, Labbet, UNO, Sunklo ja Kansallisteatteri. Kotimaisen näytelmän festivaalia tukevat lisäksi Agency North ja Nordic Drama Corner. 

 

AUDIOVISUAALISEN ALAN TEKIJÄT 

5.09.2019 

 

Kuvassa Helena Räty (Näyttelijäliitto), Saara Cantell (SELO) ja Sami Keski-Vähälä (SUNKLO) 

 

Näyttelijäliiton, Suomen elokuvaohjaajaliiton (SELO) ja Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n (SUNKLO) puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat allekirjoittivat tiistaina 3.9.2019 uuden liiton perustamiskirjan. Audiovisuaalisen alan tekijät valvoo jatkossa jäsenjärjestöjensä jäsenten ammatillisia, tekijänoikeudellisia, taloudellisia ja taiteellisia etuja.  

 

Nyt kun perustamiskirja on allekirjoitettu, toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen pääsee vauhtiin. Näyttelijäliitto, SELO ja SUNKLO ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä, mutta nyt tätä yhteistyötä on tarkoitus edelleen tiivistää vastaavalla tavalla kuin sisarjärjestömme muissa Pohjoismaissa ovat tehneet. 

 

TURUN KIRJAMESSUT 4–6.10. 

11.09.2019 

 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat on tänä vuonna mukana Turun kirjamessuilla omalla osastolla ja lavaohjelmalla. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi tapaamaan yhdistyksemme henkilökuntaa, tutustumaan Lea-palkintoehdokasnäytelmiin sekä ostamaan uutta kotimaista näytelmäkirjallisuutta!  

Osaston lisäksi järjestämme messuilla lavaohjelmaa:   

 

Perjantaina klo 13.50 – 14.50 julkistetaan Kuisti-lavalla tämän vuoden Lea-palkintofinalistit. Julkistuksen yhteydessä finalistit ovat lavalla keskustelemassa näytelmäkirjailijuudesta ammattina ja lisäksi kuullaan lukudraamakatkelmat kaikista finalistiteksteistä.   

Lauantaina klo 13.40 – 14.15 järjestetään Jukola-ohjelmatilassa uuden draaman drama slam sekä klo 15.30 – 16.10 keskustellaan kesäteatterista Eino-ohjelmatilassa. Drama slamissa viisi suomalaista näytelmäkirjailijaa paljastaa makupaloja uusista teksteistään. Gongimestarina toimii näytelmäkirjailija ja dramaturgi Elina Snicker.  Kesäteatterista keskustelemassa ovat näytelmäkirjailijat Satu Rasila ja Tanja Puustinen-Kiljunen. Keskustelua vetää puheenjohtajamme Sami Keski-Vähälä.    

Sunnuntaina klo 10.20 – 10.50 kuullaan Fiore-lavalla vielä Empatia draamassa -keskustelu. Keskustelemassa ovat näytelmäkirjailijat Taija Helminen ja Seppo Parkkinen.   

 

Turun kirjamessut on Suomen vanhin kirjallisuuden messutapahtuma. Messujen pääteemana on tänä vuonna teatteri. Messut järjestetään Turun messukeskuksessa 4. – 6.10.2019. Messuosastomme löydät numerosta A36.  

Lämpimästi tervetuloa!   

  

SUNKLON LAVAOHJELMA MESSUILLA   

PERJANTAI 4.10.   

Kuisti-lava   

13.50 – 14.10 Lea-finalistien julkistus ja Ammattina näytelmäkirjailija -keskustelu.  

14.10 – 14.50 Lea-lukudraamaesitys.  

Lea-palkinto on Suomen Näytelmäkirjailijoiden ja Käsikirjoittajien vuosittain jakama kirjallisuuspalkinto. Palkinto myönnetään näytelmäkirjailijalle edellisen vuoden parhaasta kantaesitetystä näytelmätekstistä. Tänä vuonna Lea-palkintoehdokkaat julkaistaan kirjamessuilla!   

Lea-finalistien julkaisua seuraa Ammattina näytelmäkirjailija -keskustelu. Keskustelua johtaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Sami Keski-Vähälä. Keskustelemassa ovat Lea-finalistit.    

Keskustelun jälkeen kuullaan otteet finalistinäytelmistä kotimaisten näyttelijöiden lukemana. Lukudraaman on ohjannut näytelmäkirjailija ja dramaturgi Elina Snicker.   

Lea-palkinnon voittaja julkaistaan lauantaina 26.10. Kotimaisen Näytelmän Festivaaleilla Helsingissä. Finalistit on valinnut kolmihenkinen raati: ohjaaja Sirpa Riuttala, dramaturgi Iira Halttunen ja teatterikriitikko Matti Tuomela. Voittajan valitsee ohjaaja ja dramaturgi Aila Lavaste.   

LAUANTAI 5.10.   

Jukola-ohjelmatila   

13.40 – 14.15 DRAMA SLAM – Uusinta uutta! Kuulit sen ensi kerran täällä.    

Erilaiset slamit ovat vallanneet suomalaiset kulttuuritapahtumat. Olet ehkä kuullut poetry slameista, mutta entä drama slam? Tervetuloa kuulemaan otteita uusimmasta kotimaisesta näytelmäkirjallisuudesta!    

Näytelmäkirjailijat lukevat 5 minuutin otteita uunituoreista teksteistään. Gongimestarina ja kellokallena esityksessä toimii näytelmäkirjailija ja dramaturgi Elina Snicker.    

Lukijoina Pipsa Lonka, Sami Keski-Vähälä, Saaramaria Kuittinen, Hanna Ryti ja Hanna Åkerfelt.   

Eino-ohjelmatila   

15.30 – 16.10 Kesäteatterikeskustelu.   

Suomessa on poikkeuksellisen runsas ja aktiivinen kesäteatterikenttä, joka kattaa koko maan. Mitä kesäteattereissa esitetään ja kuka kesäteattereille kirjoittaa?    

Kesäteatterista keskustelemassa näytelmäkirjailijat Satu Rasila ja Tanja Puustinen-Kiljunen. Keskustelua vetää Sami Keski-Vähälä.   

SUNNUNTAI 6.10.   

Fiore-lava   

10.20 – 10.50 Empatia draamassa -keskustelu.    

Kuinka näytelmäkirjallisuus voi muuttaa maailmaa empatian voimalla?    

Keskustelemassa näytelmäkirjailijat Taija Helminen ja Seppo Parkkinen.  

 

KOTIMAISEN NÄYTELMÄN FESTIVAALI 2019 

1.10.2019 

Suomalainen näytelmäkirjallisuus ja kirjailijat saavat puheenvuoron, kun näytelmäkirjailijayhteisö TEKSTI järjestää yhteistyökumppaneiden ja Kansallisteatterin kanssa Kotimaisen näytelmän festivaalin.  

Festivaali tekee näytelmäkirjailijan työtä tunnetuksi yleisölle, tuo esiin suomalaisia nykynäytelmiä sekä tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden kollegojen kohtaamiseen.  

Festivaalilla nähdään mm. uusia kantaesittämättömiä nykynäytelmiä lukudraamaesityksinä.  

Tervetuloa mukaan Kansallisteatterin Lavaklubille! 

OHJELMA  

Torstai 24.10.   

Klo 18 AVAJAISET & UUDEN NÄYTELMÄN ILTA  

Avajaispuheenvuoro Klaus Maunuksela, näytelmäkirjailija   

Uuden näytelmän ohjelman vuoden 2019 kirjailijaohjelmassa kehiteltävistä, vielä keskeneräisistä näytelmistä kuullaan otteita ja keskustellaan kirjailijoiden kanssa.   

Tekstejä näytelmäkirjailijoilta: Maria Kilpi (dramaturgi: Minna Leino), Pipsa Lonka (dramaturgi: E. L. Karhu), Jussi Moila (dramaturgi: Klaus Maunuksela), Valto Kuuluvainen (dramaturgi: Paula Salminen) ja Laura Valkama (dramaturgi: Paula Salminen)   

Ohjaus: Elina Snicker   

Näyttelijät: Jessica Grabowsky, Edith Holmström, Nina Palmgren, Jan-Christian Söderholm ja Jouko Puolanto.  

  

Perjantai 25.10.  

 

Klo 10 BREAKFAST AT GOETHE TÄYNNÄ! 

Katja Herlemann the dramaturge and E.L. Karhu the playwright talk about playwriting in Germany and Finland and coworking between a dramaturg and a playwright. Signing up beforehand is necessary: anmeldungen.kultur.helsinki@goethe.de   

(Note: This event happens in Goethe Institut Finnland, Salomonkatu 5 B, Helsinki)   

  

Klo 17 LUKUDRAAMA / LÄSDRAMA   

Malin Kivelä: Leila och det brinnande hjärtat   

Dramaturgi: Christoffer Mellgren  

Regi: Marielle Eklund-Vasama  

Skådespelare: Jessica Grabowsky, Edith Holmström, Nina Palmgren, Niklas Häggblom ja Jan-Christian Söderholm   

Lukudraaman jälkeen keskustelu näytelmäkirjailijan kanssa.  

  

Klo 19 LUKUDRAAMA   

Marko Järvikallas: Kukkivat luut – musiikkinäytelmä   

Dramaturgi: Kirsi Porkka  

Ohjaus: Piia Peltola  

Sävellys: Jarmo Saari  

Näyttelijät: Niina Koponen, Minna Puolanto, Miika Laakso, Jouko Puolanto, Minerva Kautto ja Antti Pääkkönen  

Muusikko: Jukka Kääriäinen   

Lukudraaman jälkeen keskustelu näytelmäkirjailijan kanssa.  

  

Klo 21 (noin) DRAMA SLAM!   

Näytelmäkirjailijat lukevat omia tekstejään, aina siihen saakka, kunnes gongi lyö…  

Gongi-mestari: Elina Snicker  

  

Lauantai 26.10.  

Klo 16 KESKUSTELU: Teoksen ytimessä – mitä dramaturgi tekee työkseen? 

(Huom! Aiemmista ohjelmatiedoista poiketen, tilaisuus alkaa vasta klo 16)   

Mitä on dramaturgi työ? Minkälaisia ovat dramaturgiset prosessit? Miten ympäristö ja projektin luonne vaikuttavat dramaturgin työskentelyyn? Keskustelussa pureudutaan kolmen tapausesimerkin kautta dramaturgin työnkuvaan ja prosessiin. Alustajina ja keskustelijoina ovat näytelmäkirjailijat Minna Leino, Klaus Maunuksela ja Aino Pennanen.  

 

Keskustelun moderoi Marie Kajava.  

  

klo 19 LEA-PALKINNON JAKO  

(Huom! Aiemmista ohjelmatiedoista poiketen, tilaisuus alkaa vasta klo 19.)  

Katkelmia Lea-finalistinäytelmistä lukudraamana. 

Lea-palkintofinalistit: 

Okko Leo: Ateria 

Pipsa Lonka: Den andra naturen (käännös Sofia Aminoff) 

Heini Junkkaala: Homnoäiti 

Ohjaus: Elina Snicker   

Näyttelijät: Robert Enckell, Kira-Emmi Pohtokari ja Jan-Christian Söderholm  

Lea-palkinnon voittajan julkistus.  

  

Klo 21 KNF-PÄÄTÖSBILEET   

Mittens 4-ever, undrground drag –esitys.  

Mittens 4-ever on Helsingissä toimiva esitystentekijä, joka työskentelee päivisin dramaturgina ja öisin underground drag –aristina  

 

 

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 

***  

 

KNF järjestetään yhteistyössä Teksti – näytelmäkirjailijayhteisö, Labbet r.f., Uuden näytelmän ohjelma UNO ja Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry.   

Tukijatahoina myös Goethe-Institut Finnland, Agency North, Nordic Drama Corner, Kansallisteatteri, Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen ja Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.  

 

LEA-FINALISTIT JULKI TURUN KIRJAMESSUILLA 

7.10.2019 

 

Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry palkitsee vuosittain parhaan kantaesitetyn näytelmän. Vuoden 2018 näytelmistä on valittu nyt kolme finalistia, jotka julkistettiin Turun kirjamessuilla 4.10.  

 

Vuoden 2019 Lea-palkintofinalistit ovat näytelmäkirjailija Heini Junkkaala teoksellaan Homoäiti, Okko Leon näytelmä Ateria ja Pipsa Lonka näytelmällään Den andra naturen (käännös Sofia Aminoff).  

 

Lea-palkinto on Suomen Näytelmäkirjailijoiden ja Käsikirjoittajien vuodesta 1985 jakama kirjallisuuspalkinto, ja tällä kertaa finalistit on valinnut kolmihenkinen raati, johon kuuluvat näytelmäkirjailija ja dramaturgi Iira Halttunen, ohjaaja Sirpa Riuttala sekä teatterikriitikko Matti Tuomela.  

 

Vuoden 2019 Lea-palkinnon voittaja julistetaan Kotimaisen näytelmän festivaaleilla Kansallisteatterin Lavaklubilla 26.10. Voittajan valitsee kolmen finalistin joukosta ohjaaja ja dramaturgi Aila Lavaste.  

 

Finalistit uudistavat muotoa ja venyttävät rajoja  

 

Raadin perustelujen mukaan yhteistä kaikille finalisteille on, että ne eivät ole perinteisiä näytelmätekstejä vaan uudistavat muotoa ja venyttävät rajoja. Ne määrittävät uudestaan, mitä näytelmä voi olla.   

 

”Nämä kolme tekstiä ovat vahvoja puheenvuoroja. Ne lähestyvät aiheitaan uusista kulmista ja ovat kunnianhimoisia. Finalisteista näkyy, että ne ovat pitkälle ajateltuja ja hyvin viimeisteltyjä tekstejä, jotka antavat esteettisen elämyksen jo lukuvaiheessa”, raati ilmaisee perusteluissaan.  

 

Raadin arvion mukaan Heini Junkkaalan näytelmä Homoäiti on yksityinen lukukokemus, jossa essee muuttuu näytelmäksi ja päinvastoin. Lopputuloksena on kokoaan suurempi teksti, joka ei tarkastele äitiyttä pelkästään vanhemmuuden näkökulmasta vaan myös osana identiteettinä ja sukupolvien ketjua. ”Junkkaalan kerronta limittää onnistuneesti yhteen arjen rosoisuuden sekä toisaalta sen pinnan alle jäävän herkkyyden”, raati summaa.  

 

Okko Leo tutkii näytelmässään Ateria rohkeasti kieltä ja sen tuhovoimaa.  Raadin arvion mukaan nuhjuiseen pikaruokaravintolaan sijoittuva teksti huokuu väsynyttä ja voimatonta aggressiota kurjistuvaa yhteiskuntaa kohtaan. Se käyttää banaaliutta polttoaineenaan ja kierrättää populaarikulttuuria tuoreella tavalla. Näytelmä ei moralisoi eikä romantisoi kohteitaan paljastaessaan nykyisissä tuotanto-oloissa elämisen raa’an yksitoikkoisuuden.  

 

Pipsa Longan näytelmä Den andra naturen johdattelee lukijansa hienovaraisesti katsomaan toisia eläinlajeja silmästä silmään. Raadin arvion mukaan rohkeasti toistoa ja leikkauksia hyödyntävä teksti haastaa lukijan tutkimaan suhdettaan toisiin eläinlajeihin ja pohtimaan suhteen taustalla olevia moraalin ja konventioiden kysymyksiä.  ”Näytelmän luettuaan voi todeta, että raja ihmisen ja eläimen välillä on utuisempi kuin olemme uskaltaneet ajatella”, valintaraati tiivistää. Suomenkielisen alkutekstin on kantaesitystä varten kääntänyt Sofia Aminoff. 

 

 

Kirjailijoiden esittelyt: 

 

Heini Junkkaala (s. 1975) on helsinkiläinen näytelmäkirjailija, ohjaaja ja dramaturgi. Junkkaala on toiminut Kansallisteatterin kotikirjailijana vuodesta 2010. Hän on kiinnostunut dokumentaarisuudesta näyttämöllä sekä pohtii teoksissaan itseyttä, itsettömyyttä, sukupuolta ja ihmisen hengellistä ulottuvuutta. Vuonna 2010 Junkkaala palkittiin Pohjoismaisella näytelmäkirjailijapalkinnolla lastennäytelmästä Kymmenen tikkua laudalla.  

 

Okko Leo (s. 1971) on helsinkiläinen näytelmäkirjailija ja dramaturgi. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2011. Leo on kirjoittanut lukuisia näytelmiä ja radiokuunnelmia, ja hänen teoksia on esitetty laajalti Suomessa ja ulkomailla. Helsingissä hänen näytelmiään on esitetty muun muassa Kansallisteatterissa, Q-teatterissa ja KOM-teatterissa. Näytelmät ovat saaneet myös kansainvälistä näkyvyyttä Saksassa, Tsekeissä ja Yhdysvalloissa. Leon näytelmiä on käännetty ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja tsekiksi,  

Leo käsittelee teoksissaan usein yhteiskunnan ja yksilön välistä suhdetta sekä identiteettiä.  

 

Pipsa Lonka (s. 1977) on suomalainen kirjailija ja dramaturgi. Lonka valmistui vuonna 2007 teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta. Hänen monipuolinen tuotantonsa sisältää näytelmiä sekä aikuisille että nuorille. Longan näytelmät käsittelevät usein ihmisen suhdetta fyysiseen tai mentaaliseen ympäristöön ja luontoon. Ne luovat pikemmin maisemia ja tiloja kuin tarinan, ja teosten kerroksellisuus tekee niistä moniulotteisia.   

 

PIPSA LONGAN DEN ANDRA NATUREN ON LEA-VOITTAJA 

28.10.2019 

Lea-palkinnon saajaksi on valittu Pipsa Lonka näytelmällään Toinen luonto – Den andra naturen. Näytelmä on kantaesitetty ruotsiksi. Ruotsinkielisen käännöksen on tehnyt Sofia Aminoff.   

Palkinto jaettiin lauantaina 26.10.2019 Kotimaisen näytelmän festivaalin yhteydessä. 

 

“Pipsa Longan Den andra naturen on rohkea ja mestarillinen näytelmä tärkeimmästä mahdollisesta aiheesta. Lyhyet, tutussa todellisuudessamme ohimenevät tuokiot on kirjoitettu niin, että meidän on nyt katsottava niitä, kunnes alamme nähdä. Julmuuden, väkivallan arkisuuden ja huomaamattomuuden, itsemme, valintamme, väistämämme vastuun. Den andra naturen vangitsee meidät katsomaan itseämme ja maailmaa – millaiseksi me olemme sen tehneet” kuvaa valinnan voittajasta tehnyt ohjaaja–dramaturgi Aila Lavaste.  

 

Lonka on voittanut Lea-palkinnon aiemmin vuonna 2013 näytelmällään Lauluja harmaan meren laidalta.   

 

Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry palkitsee vuosittain parhaan kantaesitetyn näytelmätekstin. Palkinnon arvo on 5 000 €. Palkinto rahoitetaan Kopiosto-korvauksilla.  

 

Tekijöiden esittelyt ja lisätiedot:  

 

Pipsa Lonka (s. 1977) on suomalainen näytelmäkirjailija ja dramaturgi. Hän on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2007. Longan tuotanto sisältää näytelmiä sekä aikuisille että nuorille. Hänen näytelmänsä käsittelevät usein ihmisen suhdetta fyysiseen tai mentaaliseen ympäristöön ja luontoon, ja luovat pikemmin maisemia ja tiloja kuin tarinan.  

 

Sofia Aminoff (s. 1982) on näytelmäkirjailija, dramaturgi ja kääntäjä, joka on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2009 ja teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta vuonna 2010.  

 

 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry on kirjailijoiden itsensä perustama järjestö, joka on toiminut vuodesta 1921. Yhdistyksessä on noin 500 jäsentä, jotka kirjoittavat näytelmiä sekä elokuva-, tv-, kuunnelma- ja multimediakäsikirjoituksia. Jäsenistöön kuuluu suomen- ja ruotsinkielisiä kirjailijoita.   

 

* * *  

 

Aila Lavasteen puhe palkintotilaisuudessa 26.10.2019 Kansallisteatterin Lavaklubilla: 

 

HEINI JUNKKAALA, HOMOÄITI 

Heini Junkkaalan HOMOÄIDISSÄ vaikutun äitiyden, ihmisen kuvaamisesta; ruumiillisuudesta, lapsen viisaudesta, itsensä asemoimisesta sukupolvien ketjuun, yhtäaikaisista lapsen, lapsenlapsen ja vanhemman rooleista ja näkökulmista, uusista kysymyksistä, jotka ilman vastaustakin auttavat tuntemaan itseä paremmin. Tästä todellisuudesta kasvaa harvinaisen taitavasti rakennettu ihmisen kasvun, syntymän ja kuoleman punos. 

 

OKKO LEO, ATERIA 

Luen Okko Leon näytelmän ATERIA kadehdittavan rohkeana kuvauksena vallasta, pelosta ja väkivallasta.  Tapa olla olemassa on kilpailla, taistella reviireistä. Näytelmän virtuoottinen, omalakinen kieli toimii tässä tehokkaana aseena.  ATERIA rikkoo, räjäyttää maailmamme, todellisuutemme ja tekee samalla näkyväksi ne normit ja lainalaisuudet, joille se on rakennettu. 

 

PIPSA LONKA, DEN ANDRA NATUREN 

Pipsa Longan näytelmän DEN ANDRA NATUREN luen ihmislajin symbolisena ruumiinavauksena ja asettamisena luonnonjärjestyksessä takaisin omalle paikalleen, josta olemme yhtä aikaa korskassa ja  hatarassa herruudessamme vakavin seurauksin irtautuneet. 

 

Kaikilla näytelmillä on kiehtova, monimerkityksinen nimi. Jokaisessa muoto on yhtä sanottavan kanssa, merkittävä osa sitä.  Yhtäkään näistä kolmesta ei ole kirjoitettu näytelmäkirjallisuuden jonon jatkoksi, jokainen teksti on väkevässä dialogissa nykyhetkeen, tärkeä puheenvuoro tässä ajassa. Nämä ovat rohkeita, vahvasti omaäänisiä näytelmiä, jotka kaikki tekivät minuun suuren vaikutuksen eikä niitä voi vertailla keskenään. 

 

Haluan kiittää Sunklon Lea-palkintovastaavia pitkästä lukuajasta, sen avulla pääsin selville mikä teksteistä jäi askarruttamaan eniten, minkä näytelmän kuvat alkoivat vahvimmin elää minussa, mikä näytelmistä tiukimmin pidätti ja pidättää minut kysymystensä äärellä. Tämän näytelmän valitsin Lea -palkinnon saajaksi ja se on Pipsa Longan Den andra naturen. 

 

Pipsa Lonka 

DEN ANDRA NATUREN 

 

Pipsa Longan näytelmässä Den andra naturen meidät vangitaan katsomaan itseämme ja maailmaa – millaiseksi me olemme sen tehneet. Vaativa tehtävä toteutetaan hämmästyttävällä taidolla ja vastaansanomattomuudella. 

 

Olemme maailmassa, jossa sanat ovat haurastuneet, niiden mahdollisuudet on käytetty loppuun. Silmiemme edessä tapahtuu jotakin, johon lukija tai katsoja ei ole voinut varautua, jota ei ole voinut uskoa tapahtuvaksi. Läpi näytelmän meitä muistutetaan katseesta, näkemisestä, siitä mitä emme näe ja luen myös: mitä ihmisen aikaansaamasta on toisten vaikea katsoa. Lyhyet, tutussa todellisuudessamme ohimenevät tuokiot on kirjoitettu niin, että meidän on nyt katsottava niitä kunnes alamme nähdä. Julmuuden, väkivallan arkisuuden ja huomaamattomuuden, itsemme, valintamme, väistämämme vastuun. 

Näytelmässä vallitsee mysteerin kaltainen ankaruuden ja lempeyden, armottomuuden ja armon yhtäaikainen läsnäolo. Vai onko armo jo enemmän surua, sääliä ihmislajia kohtaan? 

 

Den andra naturen rakentuu etäännytetylle, vieraannutetulle katseelle; se puhkaisee vastakkainasetteluun ja ihmisen herruuteen perustuvaan maailmanjärjestykseen aukon, jonka läpi lukija tai katsoja näkee ympäröivän todellisuutensa kuin ensi kertaa.  Ja lukuisat toistot estävät nyt unohtamasta, rikkovat  normaalin. Sen minkä Lonka sanallistaa heti näytelmänsä alussa ”…alldeles som om ingenting hänt, som om de inte blivit varnade”. 

 

Pipsa Longan Den andra naturen on rohkea ja mestarillinen näytelmä tärkeimmästä mahdollisesta aiheesta. 

 

VUODEN KÄSIKIRJOITTAJA -PALKINTO JAETTU 

3.12.2019 

Vuoden käsikirjoittaja -palkinto jaettiin tänä vuonna Audiovisuaalisen alan tekijöiden vuosijuhlissa. Aiemmin jaettu Vuoden käsikirjoittajakollega -palkinto muuttui linjassa Ohjaajaliiton ja Näyttelijäliiton palkintojen kanssa Vuoden käsikirjoittaja -palkinnoksi. Ehdokkaista saivat äänestää Käsikirjoittajien killan ja Sunklon jäsenet. Palkinnon jakoivat Käsikirjoittajien Killan puheenjohtaja Kirsi Reinola ja kiltasihteeri Daniela Hakulinen. 

Palkinnon saivat Tarja Kylmä ja Manuela Infante tositapahtumiin pohjautuvasta draamasarjasta Invisible Heroes. Diplomaatti Tapani Brotherus pelasti Pinochetin juntan hirmuhallinnolta arviolta yli 2 000 poliittista pakolaista turvaan Chilessä 1973 tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen toimien Suomen ulkopoliittisia linjauksia vastaan ja ilman virallista lupaa. 

Käsikirjoittaja Tarja Kylmä itse kuvailee haastattelussa tarinan haasteellisuutta ja sudenkuoppia seuraavasti: “Historiankirjoitus paljastaa meille rakenteita ja motivointeja, mutta draama avaa moraalisia risteyskohtia: Mitä itse tekisit? Osaisitko erotella ne, jotka ovat hengenvaarassa niistä, jotka hyötyvät ja pelaavat omaan pussiin? Kenen puolelle asettua?” 

 

Äänestäneet kommentoivat valintaansa rohkeudesta, tuoreesta lähestymistavasta ja vaativasta konseptista: ”Rohkea ja ainutlaatuinen tarina, joka tuo historialliset tapahtumat koskettavasti esille. Kokonaisuus pysyy hienosti kasassa ja antaa tilaa ajatella tarinan, henkilöiden ja juonen syvetessä. Hyvää kerrontaa parhaimmillaan.” 

 

KAIHO Republicin Ylelle tuottama draamasarja Invisible Heroes on saanut vuoden 2019 parhaan eurooppalaisen tv-draamasarjan palkinnon Prix Europa -festivaalilla Saksan Potsdamissa. Sarja on palkittu Hopeinen lintu -palkinnolla Etelä-Korean Soulissa kansainvälisessä Seoul International Drama Awards -kilpailussa. Lisäksi sarja on saanut tuomariston erikoispalkinnon La Rochellen Festival de la Fiction -kilpasarjassa.