Uutiset 2006

LEA-PALKINTO REKO LUNDÁNILLE 

15.09.2006 

LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 15.9.2006 kello 19:00  

Suomen Näytelmäkirjailijaliitto on vuodesta 1985 lähtien jakanut näytelmäkirjallisuuden Lea- palkintoa. Palkinto on nimetty 10.5.1869 ensiesityksensä saaneen ensimmäisen suomenkielisen näytelmän Aleksis Kiven Lea mukaan. Palkinnon saa tänä vuonna näytelmäkirjailija Reko Lundán.  

 

Päätöksensä perusteluissa raati, johon kuuluvat Pekka Milonoff, Juhani Niemelä ja Hannele Rubinstein, mainitsee seuraavaa:  

 

“Tämänvuotisen Lea-palkinnon saaja on päivittänyt yhteiskunnallisen teatterin ensin 90- ja sitten 2000-luvulle. Hän nostaa rohkeasti esille yhteiskunnallisia asioita aikana, jolloin se ei ole välttämättä kovin yleistä. Näin tehden hän on omalta osaltaan kantanut yhteiskunnallista vastuuta nostamalla esiin inhimillisiä perusongelmia, kuvaamalla yksittäisten ihmisten ja perheitten arkea.  

 

Minna Canthin tavoin tämän kirjailijan tuotanto on ajattomasti ajankohtaista. Hän käsittelee vaikeita asioita myös huumorin keinoin, näkee ahdistuksen keskellä valoa ja toivoa. Kirjailijan maailmankuva välittyy hänen henkilöhahmoistaan, joihin hän eläytyy syvällisesti ja tasapuolisen lempeästi. Hänen dialoginsa on tarkkaa, tarkasti karakterisoivaa. Hän tuntee henkilönsä ja osaa puhua heidän suullaan, heidän puolestaan. Tämän kirjailijan tuotanto levittäytyy laajalle reviirille perinteisemmästä puhenäytelmämuodosta kabareeseen. Hänelle ominaista on löytää teatterillisia tilanteita arkisuudesta. Ja vaikka pinta on usein arkinen, nousee niiden päälle, sisään ja sivuun metatasoja ja metaforia yhteiskunnallisista kipupisteistä.  

 

Tämä kirjailija ei työskentele norsunluutornissa. Kirjailija-ohjaajana hän on avoin ideoille, kehittänyt harjoituksiin työtavan, joka on levinnyt muillekin nuoremman polven näytelmäkirjailijoille. Hänen työskentelynsä perusta on tunnollinen ja tarkka taustatyö, minkä ansiosta hänen näytelmänsä ovat olleet paitsi rohkeita myös tarkkoja, ytimiin pureutuvia puheenvuoroja, jotka takaavat keskustelua myös kulttuurikentän ulkopuolella. Tämä kirjailija synnyttää katsojan tajunnassa vahvoja tunnereaktioita myös ohi tekstin, tekstin takaa. Hän on itsestäänselvyyksiä karttava, peloton kysyjä, ihmisarvokkaan arvomaailman kantaja.”  

 

Palkinto on arvoltaan 5000 euroa ja se luovutetaan perjantaina 15.9.2006 liiton 85-vuotisjuhlan yhteydessä. Samassa tilaisuudessa luovutetaan myös Kiitos kotimaisesta näytelmästä -adressi. Adressi on luovutettu vuodesta 1975 lähtien teatterille, jolla on ollut eniten liiton valvonnassa olleita kotimaisia alkuperäisnäytelmiä ohjelmistossaan. Tänä vuonna adressi luovutetaan Jyväskylän kaupunginteatterille.