Sunklon vuosikokous ke 18.4. klo 17

Tervetuloa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 18. huhtikuuta klo 17. Paikkana on Teatterikulman Komedia-sali, Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki. 

Äänivaltaisia ja vaalikelpoisia ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet, sekä sellaiset kunniajäsenet jotka ovat aikaisemmin olleet varsinaisia jäseniä. Koe- ja asiakasjäsenet ovat myös tervetulleita osallistumaan kokoukseen. 

Vuosikokous käsittelee normaalien sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen esityksen sääntömuutosehdotukseksi. Asia koskee yhdistyksen jäsenkriteerejä ja hallituksen ehdotukseen voi tutustua jo etukäteen yhdistyksen jäsensivuilla. Jos olet kadottanut jäsensivujen käyttäjätunnuksesi, ole yhteydessä järjestösihteeri Sanna Holmbergiin, sanna.holmberg@sunklo.fi.

Vuosikokouksen esityslista
1) valitaan kokouksella puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
2) käsitellään hallituksen liiton toimintaa koskeva kertomus ja edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto 
3) vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään tili- ja vastuuvapaus liiton hallitukselle, mikäli väärinkäytöksiä tai virheitä ei ole havaittu tai ne on asianmukaisesti korjattu; 
4) päätetään toimenpiteistä, joihin liiton hallinto ja siitä tehdyt selvitykset antavat aihetta 
5) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja erovuorossa olevien tilalle 
6) valitaan tarvittaessa kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä 
7) valitaan stipendi- ja palkintolautakunnan jäsenet 
8) päätetään jäsenmaksuista 
9) päätetään hallituksen tai jäsenten tekemistä ehdotuksista, joista viimeksi mainitut on esitettävä hallitukselle viimeistään 15 päivää ennen kokousta 
    - hallituksen esitys sääntömuutokseksi
10) käsitellään liiton ylimääräisistä kokouksista vuosikokoukselle alistetut asiat