Käsikirjoittajien Kilta

Käsikirjoittajien Kilta on suomalaisten elokuva- ja tv-käsikirjoittajien järjestö joka toimii yhteistyössä Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n kanssa.

Killan tavoitteena on ajaa elokuva- ja tv-käsikirjoittajien asemaa Suomessa sekä tuoda heidän työtään näkyvämmäksi. Tarkoituksena on myös käsikirjoittajan ammatin arvostuksen lisääminen ja nopeasti kasvavan, monimuotoisen ammattikunnan yhteen saattaminen.

Kilta ylläpitää yhteyksiä muihin alan järjestöihin, apurahatahoihin ja työnantajiin, järjestää käsikirjoittajan työhön liittyviä seminaareja sekä keskustelutilaisuuksia, palaute- ja lukupiirejä sekä ottaa osaa kansainväliseen toimintaan.

Kotisivut:
http://www.kkilta.fi/

Sähköposti:
kiltasihteeri@gmail.com

Osoite:
Käsikirjoittajien Kilta / Sunklo
Meritullinkatu 33 G
00170 Helsinki

Popular Off-White